Arter och användningsområden

När man talar om räkor är det kanske vanligast att associera till det rosa lilla kräftdjur som gärna syns till på svenska högtider, t.ex. midsommarafton. Denna räka ses som den mest “äkta” räkan och det ursprungliga namnet är egentligen caridea. Räkan tillhör kategorin för tiofotade kräftdjur och sanningen är att det finns över 2500 olika arter, där tångräka, nordhavsräka och sandräka är bra exempel.

Majoriteten av alla räkor bor och lever i haven under hela sin livstid, men det finns ett fåtal arter som faktiskt trivs bättre i sötvatten. I Sverige och många andra delar av världen är räkan en mycket stor inkomstkälla, då den flitigt och uppskattat används som mat.

När det kommer till räkor som mat är det nordhavsräkan som är det mest vanliga alternativet. Räkan förekommer främst på den svenska Västkusten och sedan en bit norrut mot de arktiska haven. Anledningen till räkans popularitet i samband med matlagning är att den är mycket kraftfull i smaken och att den får den fräscha och vackra klarröda färgen när den kokas. Tittar man istället på tångräkan får denne en mer rosa färg och arter som sandräkan behåller sin ursprungsfärg, även under tillagning.

Det är dock inte alla räkor som används som livsmedel. I vissa fall är räkorna inte lämpade för tillagning och människor väljer då istället att ha räkorna i akvarium. Anledningen till detta är att de har fantastiska färger och mycket vackra utseenden och utöver det är dessa räkorna utmärkta när det kommer till att rensa akvariet från slam och olika typer av alger. Två exempel på sådana räkor är körsbärskräftan som har en intensiv röd färg från huvud till stjärt och till och med benen har den fantastiska kulören. Den andra arten kallas för Neocaridina zhanghjiajiensis och är väldigt nära släkt med körsbärsräkan. Skillnaden är dock att denna räka är lika blå som den klaraste sommarhimmel. Häftigt!