Räkfiske med bur

Det sägs att 100 % av alla räkor fiskas upp med hjälp av bottentrål, men sanningen är att det finns många andra möjligheter att få upp räkor, t. ex. med hjälp av en bur. Det var fiskaren Bobo Royson som fick idén i samband med att han fiskade kräftor. När man fiskar kräftor använder man en bur och det var inte ovanligt att han fick upp även ett flertal räkor i samband med fångsten. Genom att använda sig av burar som har betydligt finare och tätare nät är det fullt möjligt att även använda burar i samband med räkfiske.

Tittar man på andra länder runt omkring Sverige så är burfiske av räkor mycket vanligt. I t. ex. länder som Skottland och i vissa delar av USA så har man använt sig av denna metod ända sedan 1970-talet. Anledningen till att man har valt denna metod i just dessa området är för att det finns betydligt mer räkor i området och fiskarna tjänar otroligt bra på den fångst som de får upp.

För att få fiska räka med bur var Royson först tvungen att ansöka om ett tillstånd. Detta gjordes hos Havs- och vattenmyndigheten och tillståndet var då att försöka fiska räka med bur i Sverige. Royson fick sitt tillstånd beviljat, men då endast vid användning av 15 stycken burar. Dessvärre gick försöket inte speciellt bra, då ett flertal trålbåtar istället förstörde all utrustning. I samband med detta valde han då att lägga ner sitt projekt.

Ett nytt försök gjordes dock under 2016 och med betydligt bättre resultat. Även om burarna inte fångade upp tillräckligt mycket räkor för att kunna göra det till en stadig metod, så var räkorna som fångades med bur betydligt större och hade ett mycket vackrare skal. Räkorna hade inte skadats på samma sätt som vid användning av ett bottentrål. Intresset för burfiske av räka har ökat hos människor sedan dess och förhoppningsvis kommer dessa räkor snart att finnas i affärer för försäljning.