Räkfisket i Sverige

Att fiska räkor har alltid varit populärt i Sverige. Främst sker fisket från så kallade räkbåtar, där majoriteten av båtarna kommer från och håller till i Bohuslän. För den som vill kan man även fiska räkor själv, men hur mycket man lyckas få upp kan vara otroligt varierande beroende på vilken metod och vilken utrustning som man har tillgång till. För att få fiska räkor gäller det dock att ha ett fiskekort.

Tittar man på de mer professionella räkfiskarna ser fisket annorlunda ut. Främst använder man sig av så kallade bottenstrålar, som ser till att man inte får med sig andra fångster i form av t. ex. torsk eller plattfisk.

Idag ser fisket av räkor nästan precis likadant ut som det gjorde i landet under 70-talet. Ett exempel på detta är att år 1970 så lyckades räkbåtar få upp 2742 ton med räkor och under 2005 räknade man in att cirka 2124 ton räkor hade fiskats upp. Under alla år däremellan så översteg siffran aldrig med mer än några hundratal. Det är främst två olika typer av räka som fiskas upp. Antingen är det kokräka eller råräka. Kokräkan är den som ger en störst inkomst och som även konsumeras av människor i betydligt större utsträckning. Råräkan ger betydligt mindre betalt och ger endast en förtjänst på cirka 14 % av hela fångsten.

Många menar att den svenska räkflottan är alldeles för stor och är ordentligt olönsam. Om man tittar på hur räkfisket ser ut i Danmark så används endast 12 stycken räkfartyg i landet, medan det i Sverige finns hela 65 stycken. Under år 2006 var antalet båtar större och hela 68 båtar fanns på plats för att fiska. Detta gjorde dock att hela 192 personer hade en inkomst och sysselsättning, men om det gynnar miljön och räkorna är en helt annan fråga.